14 mar
Odkritje novih vrst pajkov na Madagaskarju

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Prof. dr. Matjaž Kuntner in sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB) in Znanstvenoraziskovalnega centra (ZRC SAZU) so izvedli biološko odpravo v severni in vzhodni del Madagaskarja ter odkrili štiri za znanost nove vrste pajkov. Ker pajki predstavljajo ključno vlogo v ravnovesju večine ekosistemov na zemlji, je presenetljivo, da še nimajo svojega svetovnega dne.


Ljubljana, 14. marec 2024 – Čeprav še nimamo svetovnega dneva pajkov, pa prav na današnji dan v Združenih državah Amerike obeležujejo dan 'reši pajka' (ang: Save a Spider Day). Zakaj je pajke pomembno reševati, se zelo zavedamo na Nacionalnem inštitutu za biologijo, kjer jih raziskujemo na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov. Prof. dr. Matjaž Kuntner in sodelavci z NIB in ZRC SAZU so odkrili tudi štiri nove vrste pajkov splavarjev
(rod Dolomedes) v okviru biološke odprave na Madagaskar.


Pajki. Za marsikoga bitja, ki se jih izogibajo, bojijo ali kako drugače ne vidijo smisla v njihovem obstoju. Pa vendar, pajki so izjemno koristna bitja, ki imajo ključno vlogo v večini ekosistemov. Pajki so koristni celo v umetnih ekosistemih, kot je na primer vaš dom, saj tudi tam delujejo kot čistilci mrčesa, posebej tistih žuželk, ki so nam nadležne ali prenašajo bolezni.

Zato naslednjič dvakrat premislite, preden pajka odstranite iz svojega bivalnega okolja. Presenetljivo je, da mednarodno ne obeležujemo dneva posvečenega tem zanimivim bitjem. Je pa danes, 14. marca, dan posvečen pajkom v Združenih državah Amerike. Dan 'reši pajka' (ang: Save a Spider Day) ozavešča ravno o tem, kako pomembni so pajki za ravnovesje ekosistemov na Zemlji in nas vabi, da pajke – namesto, da jih ubijamo – raje preprosto ujamemo v kozarec in jih spustimo v naravo.

Pajke v naravi raziskujemo tudi na NIB. In ena najbolj biotsko vročih točk našega planeta, kjer raziskovalci redno odkrivajo nove vrste, je Madagaskar. Na tem biotsko izredno pestrem otoku sta sodelavca Nacionalnega inštituta za biologijo, prof. dr. Matjaž Kuntner, NIB, in Kuang-Ping Yu, doktorski študent na NIB in Univerzi v Ljubljani, med biološko odpravo v tropskem montanskem gozdu odkrila štiri za znanost še nepoznane vrste pajkov. Nove vrste pajkov spadajo med tako imenovane pajke splavarje (rod Dolomedes), za katere je značilno, da v nasprotju z večino drugih pajkov poseljujejo sladkovodne habitate, kjer lovijo poleg nevretenčarjev tudi ribe in dvoživke. Yu in Kuntner sta razvila model integrativne taksonomije, ki upošteva morfološko, molekularno in ekološko variabilnost znotraj in med vrstami. S to metodo sta pritrdila prvim ugotovitvam na terenu, ki so poleg ene že znane vrste prepoznale še štiri nepoznane vrste pajkov splavarjev na Madagaskarju. Znanstveni rezultati raziskave so pomembni v luči odkrivanja biodiverzitete vročih točk našega planeta in zavedanja o pomenu ohranjanja unikatne narave Madagaskarja, ki je zaradi krčenja gozdov in drugih človekovih posegov močno ogrožena.

Poimenovanje novih vrst pripada opisovalcem, ki o njih poročajo v znanstvenih objavah in sam proces poimenovanja je pogosto zelo zanimiv. Yu in Kuntner sta na primer dve od novih vrst pajkov splavarjev poimenovala po kolegih dr. Matjažu Gregoriču in dr. Matjažu Bedjaniču, ki sta bila ključna za uspeh odprave: ti vrsti se imenujeta Dolomedes gregoric ter Dolomedes bedjanic. Imeni preostalih dveh novih vrst sta latinsko-grški izpeljanki: Dolomedes hydatostella ponazarja "zvezdo voda", Dolomedes rotundus pa ponazori kroglasto obliko vrstno značilnih anatomskih znakov.

Odkritje novih vrst in opis nove taksonomske metode sta Yu in Kuntner objavila 27. februarja 2024 v multidisciplinarni znanstveni reviji PeerJ. Članek z naslovom 'Discovering unknown Madagascar biodiversity: integrative taxonomy of raft spiders (Pisauridae: Dolomedes)' je na voljo v odprtem dostopu na povezavi: https://peerj.com/articles/16781.


Več informacij:

  • V angleščini: Kuang-Ping Yu, doktorski študent na NIB in Univerzi v Ljubljani, ki se v svoji disertaciji posveča sistematiki in biogeografiji teh karizmatičnih pajkov, ki poseljujejo vodne in kopenske habitate vseh kontinentov. Kuang-Ping.Yu@nib.si
  • V slovenščini: Prof. dr. Matjaž Kuntner, evolucijski biolog, ki raziskuje biodiverziteto in sorodstvene odnose med vrstami pajkov po celem svetu. matjaz.kuntner@nib.si

SLIKA prikazuje morfološko in ekološko variabilnost novo odkritih vrst pajkov splavarjev Madagaskarja (Slika 22 iz prosto dostopne objave https://peerj.com/articles/16781). Fotograf: KP Yu.

SLIKA dela na terenu: Kuang-Ping Yu med večernim vzorčenjem pajkov. Fotograf: M. Gregorič.

SLIKA udeležencev odprave na Madagaskar: Kuang-Ping Yu, Matjaž Gregorič, Matjaž Bedjanič in Matjaž Kuntner. Fotograf: M. Kuntner.

SLIKA primerka novo opisane vrste pajka Dolomedes hydatostella. Fotograf: M. Kuntner.