Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Raziskovalci na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo ustvarjamo vrhunsko znanje za celostno razumevanje bioloških procesov s poudarkom na interakcijah med rastlinami in škodljivimi organizmi.

Naša prednost so visoko usposobljeni in motivirani sodelavci, ki prihajajo tudi iz mednarodnega okolja, uporaba najmodernejše opreme in vpeljan sistem kakovosti. Poznani smo po uporabi kvantitativne in kvalitativne molekulske biologije in razvijanju pristopov sistemske biologije, vključno z bioinformatiko in biostatistiko.

Dobra organiziranost in fleksibilnost nam omogočata uspešno povezavo med znanjem in njegovo uporabo. Ustvarjeno znanje o biologiji patogenih in gensko spremenjenih organizmov ter razvite metode za njihovo določanje, uspešno prenašamo na področja kmetijstva, ekologije, farmacije in medicine.

Naši partnerji so državne in evropske institucije, akademske institucije in industrija. Skupaj z njimi prispevamo k reševanju aktualnih problemov s področja našega delovanja in smo dobro vpeti v družbeno ekonomski prostor.

Ustvarjamo vrhunsko znanje za celostno razumevanje bioloških procesov s poudarkom na interakcijah med rastlinami in škodljivimi organizmi.

Vodja: prof. dr. Kristina Gruden

Kratek film o raziskovano-razvojnem delu Nacionalnega inštituta za biologijo za podjetja pripravljen za virtualni dogodek "Nacionalni inštitut za biologijo v dialogu z gospodarstvom" ob 60 letnici inštituta.

 

Raziskave


GSO

Gensko spremenjeni organizmi

Smo nacionalni referenčni laboratorij za določanje GSO v hrani in krmi in nosilci nacionalnega etalona za področje Množina snovi v hrani rastlinskega izvora. V raziskavah s pomočjo genskega spreminjanja rastlin raziskujemo vlogo različnih genov za povečanje odpornosti proti virusom, žuželkam ali suši.

 


Mikrobiologija

Mikrobiologija

Na mikrobiološkem odseku oddelka raziskujemo biologijo, biotsko raznovrstnost in epidemiologijo mikrobov, ter razvijamo nove pristope in metode za potrjevanje in sledenje prisotnosti bakterij, fitoplazem in virusov. Inovativne pristope uporabljamo tudi pri pripravi vzorcev rastlin, voda in drugih vzorcev iz okolja. Kot možne pristope za obvladovanje rastlinskih bolezni raziskujemo zatiranje škodljivce z biološkimi sredstvi. Naše raziskave so osredotočene na patogene rastlin in nekatere mikrobe, patogene za ljudi in živali.

 


Mikrobiologija

Sistemska biologija

Raziskujemo delovanje organizmov in celičnih procesov na sistemski način. Množico podatkov iz genske, proteinske in presnovne ravni obdelujemo s pomočjo računalniških programov.Raziskovalna oprema

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo je najsodobneje opremljen. Poleg dobro opremljenega biokemijskega in osnovno molekulsko biološkega laboratorija vso najsodobnejšo veliko raziskovalno opremo vzdržuje skladno s standardom ISO 17025 v okviru instrumentalnega centra Planta. Skupaj z visoko kvalificiranimi operaterji to zagotavlja odlične rezultate. Oddelek je tudi partner v Centru za funkcijsko genomiko in mikročipe, Centru za površinsko plazmonsko resonanco in v Centru odličnosti v biotehnologiji in farmaciji.Financiranje

Financiranje

Delo na področju določanja GSO je sofinancirano s strani MGRT, Urada RS za meroslovje (pogodba o opravljanju dejavnosti in izpopolnjevanju obveznosti nosilca nacionalnega etalona za področje množina snovi/hrana rastlinskega izvora). Delo na področju mikroorganizmov in GSO je sofinancirano s strani Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS. Raziskave na področju sistemske biologije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost. Raziskave Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo pa so preko različnih projektov vpete tudi v evropski raziskovalni prostor.