Skupne službe

Skupne službe

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Skupne službe so organizacijska enota, ki je zadolžena za izvajanje podpornih dejavnosti za raziskovalne organizacijske enote. Glavne dejavnosti, ki jih izvajajo, so finance in računovodstvo, administrativno tehnična podpora vodenju projektov, kadrovske zadeve, nabava, splošne zadeve, urejanje informacijskih in računalniških sistemov, administrativne zadeve za organe upravljanja in podobno.

V okviru Skupnih služb deluje tudi Biološka knjižnica, ki je v upravljanju tako NIB-a kot tudi Oddelka za biologijo Biotehniške fakultete.

Trenutno je v Skupnih službah zaposlenih 26 sodelavcev:

 

Skupne službe

 

Morska biološka postaja v Piranu

 

Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo