Služba za prenos tehnologij

Služba za prenos tehnologij

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Decembra, 2010 je na NIB-u začela delovati Služba za prenos tehnologij, ki je odgovorna za upravljanje z intelektualno lastnino NIB-a. Služba skrbi za povezovanje inštituta z gospodarstvom, upravlja inštitutske patente ter skrbi za prenos znanja v družbo.

Vodja Službe za prenos tehnologij: mag. Jure Vindišar, udis

Kontakt:
 Projectoffice@nib.si

Kaj Služba za prenos tehnologij dela?
Raziskovalci znajo pritegniti interes in sprožiti navdušenje raziskovalne srenje z objavo in predstavitvijo svojih znanstvenih dosežkov in raziskovalnih rezultatov v publikacijah in na javni predstavitvah. Toda brez dodatnih investicij, ki so nujno potrebne za prenos znanja na trg, se številne koristi omenjenih prebojev končajo na papirju. Namen Službe je zato spodbuditi proces preoblikovanja znanstvenega napredka v oprijemljive produkte ter zaslužene prihodke vrniti raziskovalcem in NIB-u za nove raziskave.

Služba za prenos tehnologij tesno sodeluje s Projektno pisarno.

Dejavnosti Službe so:
  • ocena znanja razvitega na NIB-u,
  • zagotavljanje pravnih nasvetov pri izmenjavi zaupnih informacij in pogodbenemu sodelovanju,
  • pomoč pri odločanju o patentiranju oz. prodaji znanja,
  • pomoč pri razvoju poslovnih strategij, tržnih analizah, ustanavljanju spin-off podjetij,
  • pomoči pri pridobivanju sredstev za raziskave, razvoj produktov ter valorizacijo znanja,
  • pomoč pri vzpostavljanju stikov gospodarstveniki – raziskovalci,
  • organizacija izobraževanj.
Kako lahko Služba za prenos tehnologij pomaga raziskovalcem?
Raziskovalcem, ki imajo uporabno znanje, pomagamo pri prenosu le-tega na trg in pri primerni zaščiti njihove intelektualne lastnine. Podpora raziskovalcem vključuje oceno njihovih obetajočih tehnologij. Raziskovalcem pomagamo tudi pri iskanju sredstev za komercializacijo novega znanja z namenom razvoja novih tehnologij in iskanju partnerjev/podjetij, ki so zainteresirana za razvoj produktov na novih tehnologijah. Raziskovalcem svetujemo pri definiranju licenčnih strategij ter pomagamo pri pogajanjih. 

Kako lahko Služba za prenos tehnologij pomaga podjetnikom in gospodarstvenikom?
Služba za prenos tehnologij pomaga gospodarstvenikom pri navezovanju stikov z raziskovalci na NIB-u in pri identificiranju obetavnih novih tehnologij. NIB-ovi raziskovalci namreč generirajo številne uporabna znanja, ki jih Služba za prenos tehnologij oceni, trži in licencira. Služba pomaga podjetnikom tudi pri ustanavljanju skupnih raziskovalno-razvojnih enot.

Na naslednji povezavi pa lahko dostopate tudi do NIB brošure o storitvah.


Kako lahko Služba za prenos tehnologij pomaga raziskovalcem?
 

Raziskovalcem, ki imajo uporabno znanje, pomagamo pri prenosu le-tega na trg in pri primerni zaščiti njihove intelektualne lastnine. Podpora raziskovalcem vključuje oceno njihovih obetajočih tehnologij. Raziskovalcem pomagamo tudi pri iskanju sredstev za komercializacijo novega znanja z namenom razvoja novih tehnologij in iskanju partnerjev/podjetij, ki so zainteresirana za razvoj produktov na novih tehnologijah. Raziskovalcem svetujemo pri definiranju licenčnih strategij ter pomagamo pri pogajanjih.


“Pospešujemo inovacije” je bošura namenjena raziskovalcem kot pomoč pri identifikaciji in komercializaciji tehhnoloških idej.

Prelistajte jo ali jo v obliki pdf datoteke prenesite TUKAJ.

 

Zbornik prispevkov Zaščita in trženje tehnologij za raziskovalce in podjetja

Iz vsebine:
- Komercializacija oz. gospodarsko izkoriščanje znanja
- ABC intelektualne lastnine
- Nekaj nasvetov za sodelovanje z gospodarstvom
- Postopek prijave in prevzema ter trženja službenega izuma na JRO

Prelistajte ga ali ga v obliki pdf datoteke prenesite TUKAJ.

 


Modrosti iz inovacijskega podpornega okolja v javnih raziskovalnih organizacijah za upravljalce inovacijskega sistema


Iz vsebine:
- Intelektualna lastnina med znanostjo in gospodarstvom
- Odcepljena podjetja
- Poslovne skrivnosti in informacije javnega značaja

Omenjeno brošuro prelistajte ali jo v obliki pdf datoteke prenesite TUKAJ.

TEHNOLOŠKE PONUDBE NIB

METODA IN SISTEM ZA SIMULTANO ZAZNAVANJE MORFOLOŠKIH IN FIZIOLOŠKIH LASTNOSTI MIKRODELCEV V SUSPENZIJI

Patentirana metoda je uporabna za odkrivanje in spremljanje različnih združb in agregacij mikro-delcev različnih oblik in velikosti, kot so mikroorganizmi ter organski in anorgansk delci v suspenziji, ki so sposobni absorbirati in/ali oddajati sevanje določenih valovnih dolžin. Pomembno pri tem je, da ta neinvazina metoda omogoča ohranjanje lastnosti posameznih elementov in celovite populacije mikro delcev v suspenziji, tako v tekočem kot plinastem okolju in to z ustvarjanjem enakomernega enosmernega toka nizkih turbulenc, kar omogoča njihovo prehajanje v območja zaznavanja kot povprečne populacije.

Več:
Tehnološka ponudba (.pdf)


RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJ ZDRAVLJENJA TUMORJA MOŽGANOV

 NIB v dialogu z gospodarstvom

 


Kratek film o raziskovano-razvojnem delu Nacionalnega inštituta za biologijo za podjetja pripravljen za virtualni dogodek "Nacionalni inštitut za biologijo v dialogu z gospodarstvom" ob 60 letnici inštituta.


Nacionalni inštitut za biologijo (Služba za prenos tehnologij) je partner v projektu Konzorcij za prenos tehnologij iz JRO v gospodarstvo (KTT).