18 apr
JAVNI RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž) pri mentorju doc. dr. Anžetu Županiču

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

 
objavlja

"JAVNI RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž) pri mentorju doc. dr. Anžetu Županiču"


Rok za prijavo je 7. maj 2024

 

Naslov: Razvoj modularnega digitalnega dvojčka za modelne rastlinske organizme

Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (P4-0165)

Mentor: Doc. dr. Anže Županič

Naziv področja: Biotehnologija


Razpisujemo mesto za doktorskega študenta, ki se bo pridružil naši multidisciplinarni in mednarodni raziskovalni ekipi v skupini za sistemsko biologijo na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) v Ljubljani. Naša skupina je med svetovno vodilnimi raziskovalnimi skupinami na področju sistemske biologije rastlin, pri čemer nas odlikuje uporaba naprednih eksperimentalnih in računalniških tehnik in močna vpetost v mednarodne raziskovalne mreže. Naša ekipa vrednoti ustvarjalnost in zavezanost znanstveni odličnosti, in nudi podporno okolje za ambiciozne mlade raziskovalce, ki si želijo prispevati k napredku na področju biologije rastlinskih sistemov.

Naši trenutni projekti se osredotočajo na odzivanje rastlin na različne stresne dejavnike v spreminjajočem se okolju, ter na razvoj računalniških orodij, ki bodo pomagala pri oblikovanju rastlin, prilagojenih novim okoljskim realnostim. Razvili smo že več baz podatkov in računalniških modelov, ki opisujejo rastline pod stresom in sedaj začenjamo novo fazo v našem raziskovalnem deli: razvoj računalniškega sistema za simulacijo življenja rastlin na različnih ravneh, od celičnih procesov do vedenja in interakcij z okoljem. Izbrani kandidat bo imel pomembno vlogo pri računalniškem modeliranju, bioinformatiki in strojnem učenju v naši skupini. Delo bo vključevalo razvoj računalniških modelov za razumevanje molekularnih odzivov rastlin in analizo velikih podatkovnih zbirk. Doktorski program bo prilagojen interesom izbranega kandidata in bo omogočal tesno sodelovanje z eksperti naše skupine in našimi mednarodnimi partnerji.

Iščemo motiviranega kandidata z odličnimi matematičnimi in računalniškimi veščinami, strastjo do raziskovanja in sposobnostjo dela v večdisciplinarnem in mednarodnem okolju, ali kandidate z možnim biološkim ozadjem in željo po uporabi najnovejših računalniških orodji za reševanje bioloških vprašanj. Pomembna so dobro znanje angleščine, kritično razmišljanje in zanesljivost. Delo lahko vključuje potovanja, udeležbo na konferencah in sestankih, zato je fleksibilnost pri potovanjih zaželena. Kandidati naj imajo ustrezno izobrazbo iz naravoslovja, matematike, fizike, inženirstva, ved o življenju ali sorodnih področij.

Doktorski študent bo delal na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB v Ljubljani.


Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
  • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
  • kandidat za mladega raziskovalca lahko vstopi v sistem financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev najkasneje štiri leta po zaključku študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje (upošteva se leto zaključka), in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko podaljša zaradi upravičenih odsotnostih;
  • ima praviloma povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00. Za študente, ki so študij zaključili v tujini – primerljiv ekvivalent, če ga je možno pridobiti, sicer vsaj priporočilo mentorja;


Izbrani mladi raziskovalci, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra tekočega leta.


Rok za prijavo je 7. maj 2024.

Informacije: Dr. Anže Županič, e-naslov: anze.zupanic@nib.si