29 apr
Začetek EU FruitDiv projekta za izkoriščanje neizkoriščenega potenciala raznovrstnosti divjih sort sadnega drevja za trajnostno kmetijstvo

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

FruitDiv je evropski raziskovalni projekt, ki se je začel izvajati 1. januarja 2024.

Projekt se financira v okviru programa Obzorje Evropa za obdobje petih let (januar 2024-december 2028).Cilj projekta FruitDiv je spremljanje, opisovanje, uporaba in ohranjanje raznolikosti divjih sorodnikov sadnega drevja s posebnim poudarkom na pečkatem (Malus, Pyrus) in koščičastem (Prunus) sadju.


V projektu FruitDiv Nacionalni inštituit za biologijo vodi integracijo in analizo podatkov z uporabo in nadgradnjo že razvitega orodja Stress Knowledge Map, ki omogoča grafično vizualizacijo podatkov o metabolnih poteh za izboljšanje programov žlahtnjenja.

Kontakt NIB: kristina.gruden@nib.siDivji sorodniki kulturnih rastlin (DSKR) so divje rastlinske vrste, ki so tesno povezane s kulturnimi rastlinami. Predstavljajo pomemben vir genske raznovrstnosti tudi za zaželjene agronomske in prehranske lastnosti, kot so odpornost na škodljivce in bolezni, odpornost na sušo in prilagodljivost na spremenljive podnebne razmere, ki vplivajo na kakovost in pridelavo plodov. Izkoriščanje te genske raznovrstnosti je ključnega pomena za izboljšanje pridelave, zagotavljanje trajnostnih kmetijskih praks, spopadanje s podnebnimi izzivi ter izpolnjevanje zahtev po zanesljivi preskrbi s hrano in boljši kvaliteti hrane.

Ta pristop je skladen s cilji evropskega zelenega dogovora ter strategijami za biotsko raznovrstnost in živilsko verigo (F2F), katerih cilj je zmanjšati uporabo pesticidov. Poleg tega so sadna drevesa zaradi svoje dolge življenjske dobe in trenutne proizvodnje, v kateri prevladuje le nekaj kultivarjev, še posebej občutljiva na učinke globalnih sprememb. Zato so potrebne nadaljnje raziskave in prizadevanja za ohranjanje, da bi izkoristili celoten potencial DSKR in zagotovili našo kmetijsko pridelavo za prihodnost.


CILJI PROJEKTA FRUITDIV:


  • Spremljanje DSKR v evropskih genskih bankah in v evropskih zgodovinskih žariščih raznolikosti;
  • Genetske analize divjih sorodnikov za vzpostavitev reprezentativnih zbirk;
  • Izmenjava in razvoj novih in visoko zmogljivih orodij za fenotipizacijo in protokolov za ocenjevanje lastnosti, povezanih z odpornostjo na škodljivce in bolezni;
  • Vključevanje divjih sorodnikov v in žlahniteljske programe z razvojem novih metod za prevajanje med DSKR in kulturnimi sortami sadnega drevja;
  • Razvoj predvzgojnega materiala in metodologij iz divjih vrst, za žlahtnjenje različnih lastnosti;
  • Spodbujanje trajnostne izmenjave podatkov s standardizacijo in omogočanjem dostopa do genotipskih in fenotipskih v skladu s principom FAIR (najdljivi, dostopni, interoperabilni in ponovno uporabni) in odprte znanosti;
  • Spodbujanje učinkovitejšega in trajnostnega ohranjanja divjih vrst, v naravnem okolju in na kmetijah, ter izboljšanje ozaveščenosti deležnikov o njihovi vrednosti in pomenu;
  • Spodbujanje žlahtniteljev k uporabi divjih sorodnikov ali predvzgojnega materiala prve generacije za razširjanje rastlinskega materiala, zanimivega za pridelovalce, ekološke kmete in industrijo sadnega drevja.

 
Konzorcij FruitDiv koordinira INRAE (Francija), vključuje pa 26 multidisciplinarnih partnerjev iz 10 držav članic EU in štirih drugih evropskih držav.

KONTAKT: Véronique Decroocq, koordinatorka projekta, veronique.decroocq@inrae.fr