NIB

doc. dr. Alenka Žunič Kosi

Working place: znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 27 74
Email: alenka.zunic-kosi@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Izobrazba:

 • Dodiplomski študij: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, smer Biologija, sistematsko – ekološki blok. Diplomska naloga: Vpliv sevanja x-žarkov nizkih intenzitet na rodnost in plodnost stenic vrste Nezara viridula (2001).
 • Doktorski študij: Univerza v Novi Gorici, Podiplomski študijski program Znanosti o okolju Doktorsko delo: Vpliv nevrotoksičnih insekticidov na vibracijsko komunikacijo stenice zelena smrdljivka (Nezara viridula, Heteroptera, Pentatomidae) (2010).

Znanstveno-raziskovalna dejavnost in zanimanja:

 • entomologija
 • vedenje žuželk
 • bioakustika
 • kemična ekologija žuželk
 • vpliv insekticidov na vedenje žuželk
Že od nekdaj me je fascinirala biologija žuželk. Še posebej me zanima njihovo vedenje. Moja raziskovalna dejavnost je osredotočena predvsem na vibracijsko in kemično komunikacijo žuželk. Posebno pozornost posvečam vibracijskim signalom, ki so pomemben del paritvenega vedenja, ki določa reprodukcijsko uspešnost vrste. Poleg raziskovanja osnovnega procesa komunikacije me zanima tudi, kako različni okoljski dejavniki npr. nevrotoksični insekticidi vplivajo na specifične vedenjske vzorce in posledično na biologijo žuželk.Študije vibracijske komunikacije sem v podoktorskem obdobju razširila na področje kemične ekologije. Na tem področju tesno sodelujem s prof. dr. Jocelyn G. Millar-jem z Oddelka za entomologijo na Univerzi v Kaliforniji Riverside. V sodelovanju z ameriškimi sodelavci raziskujem kemične signale, ki jih oddajajo hrošči iz družine kozličkov. Kozlički kot saprofitni organizmi  predstavljajo nepogrešljiv člen gozdnega ekosistema, hkrati so številne vrste prepoznane kot nevarni avtohtoni in tujerodni škodljivci lesnih rastlin in lesnega materiala. Zanima me kemična struktura semiokemikalij in biološka funkcija pomembna za znotraj-vrstne ter med-vrstne odnose med žuželkami in njihovimi gostiteljskimi rastlinami.Pri svojem delu si tudi prizadevam razviti alternativne metode za monitoring in kontrolo ekonomsko pomembnih škodljivih oz ogroženih vrst žuželk na osnovi biokaustičnih in biokemičnih metod.  FOTO 1 A: Alenka Žunič Kosi (avtor: Joshua Rodstein)FOTO 2 A: Metulj (Hemileuca eglanterina) na feromonski vabi (avtor: Alenka Žunič Kosi)FOTO 3 A: V laboratoriju (avtor J Rodstein)FOTO 4 A: Stenica Palomena prasina, samička med odlaganjem jajčec (avtor: A Žunič Kosi)

Izvirni znanstveni članki:

 • ŽUNIČ, Alenka, CHINTA, Satya P., HEADRICK, David, ČOKL, Andrej, MILLAR, Jocelyn G. Do chemical signals mediate reproductive behavior of Trupanea vicina, an emerging pest of ornamental marigold production in California?. Entomologia experimentalis et applicata, 2013, 149 (1): 44-56. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eea.12107/abstract;jsessionid=D52479BECFAE0247BF90EE954E46C313.d03t02, doi: 10.1111/eea.12107.
 • POLAJNAR, Jernej, KAVČIČ, Andreja, ŽUNIČ, Alenka, ČOKL, Andrej. Palomena prasina (Hemiptera: Pentatomidae) vibratory signals and their tuning with plant substrates. Central European Journal of Biology, 2013, 8 (7): 670-680. http://dx.doi.org/10.2478/s11535-013-0188-z, doi: 10.2478/s11535-013-0188-z.
 • RAY, Ann M., ŽUNIČ, Alenka, et al. 2,3-hexanediols as sex attractants and a female-produced sex pheromone for cerambycid beetles in the prionine genus Tragosoma. Journal of Chemical Ecology, , 2012, 38 (9): 1151-1158. http://dx.doi.org/10.1007/s10886-012-0181-z, doi: 10.1007/s10886-012-0181-z.
 • ČOKL, Andrej, ŽUNIČ, Alenka, VIRANT-DOBERLET, Meta. Predatory bug Picromerus bidens communicates at different frequency levels. Central European Journal of Biology, 2011, 6 (3): 431-439. http://dx.doi.org/10.2478/s11535-011-0015-y, doi: 10.2478/s11535-011-0015-y.
 • RAY, Ann M., ŽUNIČ, Alenka, ALTEN, Ronald L., MCELFRESH, J. Steven, HANKS, Lawrence M., MILLAR, Jocelyn G. cis-vaccenyl acetate, a female-produced sex pheromone component of Ortholeptura valida, a longhorned beetle in the subfamily Lepturinae. Journal of Chemical Ecology, 2011, 37 (2):  173-178. http://dx.doi.org/10.1007/s10886-011-9908-5, doi: 10.1007/s10886-011-9908-5.
 • ŽUNIČ, Alenka, VIRANT-DOBERLET, Meta, ČOKL, Andrej. Species recognition during substrate-borne communication in Nezara viridula (L.) (Pentatomidae: Heteroptera). Journal of Insect Behavior, 2011, 24 (6): 468-487. http://dx.doi.org/10.1007/s10905-011-9272-x, doi: 10.1007/s10905-011-9272-x.
 • ČOKL, Andrej, ŽUNIČ, Alenka, MILLAR, Jocelyn G. Transmission of Podisus maculiventris tremulatory signals through plants. Central European journal of biology, 2009, 4 (4): 585-594. http://dx.doi.org/10.2478/s11535-009-0043-z, doi: 10.2478/s11535-009-0043-z.
 • ŽUNIČ, Alenka, ČOKL, Andrej, VIRANT-DOBERLET, Meta, MILLAR, Jocelyn G. Communication with signals produced by abdominal vibration, tremulation, and percussion in Podisus maculiventris (Heteroptera: Pentatomidae). Annals of the Entomological Society of America, ISSN 0013-8746, 2008, vol. 101, no. 6, str. 1169-1178.
 • ČOKL, Andrej, ZOROVIĆ, Maja, ŽUNIČ, Alenka, VIRANT-DOBERLET, Meta. Tuning of host plants with vibratory songs of Nezara viridula L (Heteroptera: Pentatomidae). Journal of Experimental Biology, 2005, 208: 1481-1488.
Izpis bibliografije (COBISS)