NIB

Alenka Tomšič

Working place: Pomočnica direktorice za pravno in splošno področje ter javna naročila

Telephone number: 059 23 27 06
Email: alenka.tomsic@nib.si
Department: Skupne službe