NIB

dr. Anamarija Žagar

Working place: višja znanstvena sodelavka

Telephone number: 059 23 27 45
Email: anamarija.zagar@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Raziskovalna dejavnost:

Moja glavna znanstveno-raziskovalna dejavnost zajema preučevanje ekoloških procesov in razumevanje povezav med procesi in fiziologijo ter vedenjem pri ektotermnih organizmih z uporabo in situ opazovanj v populacijah v naravi v kombinaciji z eksperimentalnim preizkušanjem pod kontroliranimi pogoji. V okviru svoje doktorske dizertacije sem raziskovala medvrstne interakcije pri kuščaricah s primerjavo lastnosti fundamentalne ekološke niše vrst z realizirano ekološko nišo v storilnostnih lastnostih (“performance”), habitatnih zahtevah, fiziologijo in vedenjem. V zadnjem letu doktorata sem v sodelovanju s kolegi iz NIB in Portugalske (CIBIO) zasnovala makro-ekološko primerjalno raziskavo termoregulacije in metabolizma pri kopenskih ektotermnih organizmih (kuščarice, dvoživke, hrošči). Po doktoratu sem se usmerila v eksperimentalno raziskovanje vplivov bodočih klimatskih sprememb na lastnosti metabolizma v simuliranih okoljih z uporabo klimatskih komor in modelnih vrst ektotermnih organizmov (deževniki, raziskovalni obisk na Univerzi v Aarhusu na Danskem).

Trenutno nadaljujem z raziskavami fiziologije (predvsem metabolni potencial) in termoregulacije v spreminjajočem se okolju pri ektotermnih organizmih, kjer s konzorcijem partnerjev iz Španije in Portugalske preučujemo prilagoditve pri endemični vrsti kuščarja na Tenerifih (Gallotia galloti) v širokem razponu nadmorske višine (od 0 do 3600 m. n.m.v.). V sodelovanju z Univerzo v Greifswaldu (Nemčija) pa raziskujemo odziv na vročinske valove v lastnostih metabolizma na modelni vrsti metulja Pieris napi.

Pomembnejše objave:

  • Žagar A., Carretero M.A., Vrezec A., Drašler K., Kaliontzopoulou A. (2017): Towards a functional understanding of species coexistence: ecomorphological variation in relation to whole-organism performance in two sympatric lizards. Functional Ecology 31(9): 1780-1791, DOI: 10.1111/1365-2435.12878.
  • Žagar A., Vrezec A., Carretero M.A. (2017): Does thermal and hydric physiology of Zootoca (vivipara) carniolica reflect their selected microhabitat conditions? Salamandra 53: 153-159.
  • Žagar A., Bitenc K., Vrezec A., Carretero M.A. (2015): Predators as mediators: Differential antipredator behavior in competitive lizard species in a multi-predator environment. Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology 259: 31-40.
  • Žagar A., Carretero M.A., Osojnik N., Sillero N., Vrezec A. (2015): A place in the sun: interspecific interference affects thermoregulation in coexisting lizards. Behavioral Ecology and Sociobiology 7: 1127-1137.
  • Žagar A., Simčič T., Carretero M.A., Vrezec A. (2015): The role of metabolism in understanding the altitudinal segregation pattern of two potentially interacting lizards. Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular & Integrative Physiology 179: 1-6.

Povezave:

Profili na strokovnih portalih: SICRIS (SLO), ResearchGate, ORCID.

Izpis bibliografije (COBISS)