NIB

dr. Žiga Ogorelec

Working place: asistent z doktoratom

Telephone number: 059 23 27 38
Email: ziga.ogorelec@nib.si
Department: Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Dr. Žiga Ogorelec je biolog, ki se ukvarja z raziskavami sladkovodnih ekosistemov. Zanimajo ga tako bazične raziskave kot tudi aplikativni projekti. Vodilo pri delu mu je boljše razumevanje limnoloških procesov, izboljšava kvalitete vode jezer in rek, redukcija poginov rib in bolj trajnostna akvakultura. Zaradi antropogenih vplivov so danes številna vodna telesa potrebna re-vitalizacije in ukrepov za ohranjanje biodiverzitete domorodnih vrst v Sloveniji in po svetu.

Znanstveno-raziskovalna dejavnost in zanimanja:

 • Limnologija
 • Prehranske verige in medvrstne interakcije
 • Ihtiologija
 • Zooplanktonske združbe in njihove sezonska dinamika
 • Procesi evtrofikacije in re-oligotrofikacije
 • Bioremediacija vodnih teles
 • Negativni vplivi invazivnih vrst
 • Trajnostna akvakultura

Delo v tujini in mednarodno sodelovanje:

 • Prof. Dr. Bernd Sures, University of Duisburg-Essen, Aquatic Ecology, Essen, Germany
 • PD Dr. Dietmar Straile, University of Konstanz, Limnological Institute, Konstanz, Germany
 • Prof. Dr. Lars Gosta Rudstam, Cornell University, Department of Natural Resources and the Environment, Ithaca, NY, ZDA
 • Dr. Maria Stockenreiter, Ludwig Maximilian University of Munich, Aquatic Ecology, Munich, Germany

Izbrane objave:

 • Ogorelec, Ž., Rudstam, L. G., & Straile, D. (2022). Can young-of-the-year invasive fish keep up with young-of-the-year native fish? A comparison of feeding rates between invasive sticklebacks and whitefish. Ecology and Evolution (12), 1–10. doi: 10.1002/ece3.8486
 • Ogorelec, Ž., Wunsch, C., Kunzmann, A. J., Octorina, P., & Navarro, J. I. (2021). Large daphniids are keystone species that link fish predation and phytoplankton in trophic cascades. Fundamental and Applied Limnology 194(4), 297–309. doi: 10.1127/fal/2020/1344

Povezave: