NIB

prof. dr. Marina Dermastia

Working place: znanstvena svetnica, predsednica ZS

Telephone number: 059 23 28 05
Email: marina.dermastia@nib.si
Department: Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Predavanja:

•    Mikrob in patogeneza (nosilci: prof. dr. Darja Žgur Bertok, prof. dr. Tom Turk, prof. dr. Marina Dermastia,), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 1. stopnja študija mikrobiologije

•    Rastlinska molekulska biologija in biotehnologija (noslci: prof. dr. Kristina Gruden, izr. prof. dr. Jana Žel, prof. dr. Maja Ravnikar, prof. dr. Marina Dermastia), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2. stopnja študija molekulske in funkcionalne biologije

•    Biološke teme za nebiologe (nosilca:  prof. dr. Marina Dermastia in prof. dr. Turk Tom), Univerza v Ljubljani, 3. stopnja študija bioznanosti

•    Biotske interakcije v agroekosistemih in varstvo rastlin (nosilci: prof. dr. Trdan Stanislav, izr. prof. dr. Celar Aco Franci, prof. dr. Dermastia Marina), Univerza v Ljubljani, 3. stopnja študija bioznanosti

•    Molekulska in sistemska biologija (nosilci: prof. dr. Nina Gunde-Cimerman, prof. dr. Kristina; prof. dr. Kristina Gruden, prof. dr. Bavec Aljoša, izr. prof. dr. Boris Rogelj, doc. Dr. Cene Gostinčar, prof. dr. Damjan Glavač,  prof. dr. Nataša Poklar-Ulrih,  prof. dr. Marina Dermastia, prof. dr. Gregor Serša, prof. dr. Maja Čemažar), Univerza v Ljubljani, 3. stopnja študija bioznanosti

•    Seminar 1, 2, 3 (nosilka: prof. dr. Marina Dermastia), Mednarodna podiplomska šola Jožef Stefan, 3. stopnja študija senzorskih tehnologij


Izpis bibliografije (COBISS)