Evropski dan Nature 2000, ki ga obeležujemo 21. maja, bo v Sloveniji med drugim zaznamovan tudi z odprtjem prijav na Slovensko nagrado Natura 2000

21 maj
Evropski dan Nature 2000, ki ga obeležujemo 21. maja, bo v Sloveniji med drugim zaznamovan tudi z odprtjem prijav na Slovensko nagrado Natura 2000

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Slovenska nagrada Natura 2000 poteka v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.

Evropski dan Nature 2000, ki ga obeležujemo 21. maja, bo v Sloveniji med drugim zaznamovan tudi z odprtjem prijav na Slovensko nagrado Natura 2000. Gre za akcijo, ki izpostavlja primere dobrih praks z dolgoročnimi učinki. Prijave so možne za organizacije, aktivnosti in projekte, sofinancirane iz različnih finančnih mehanizmov, ki upravljajo ali vključujejo eno ali več območij Nature 2000 ter so prinesli pozitivne učinke za varstvo narave v zadnjih petih letih. Slovenska nagrada Natura 2000 poteka v LIFE integriranem projektu za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji.


Pred dvemi leti je premiera Slovenske nagrade Natura 2000 izpostavila 6 zmagovalcev, ki so z nagrado dobili dodatno potrditev odličnega dela s strani strokovne žirije. S tem pa tudi prepoznavnost njihovega dela in rezultatov na nacionalnem nivoju in v lokalni skupnosti. S prvo slovensko nagrado Natura 2000 smo v letu 2022 dobili izbor najboljših praks varstva narave v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi za preteklih 18 let Slovenije v Evropski uniji. Med nagrajenci so bili tako ljubitelji narave kot znanstveniki; majhne skupine in velika partnerstva; sistemsko delo organizacij, kot tudi posamezne aktivnosti in projekti – vsem pa je bilo skupno doseganje konkretnih rezultatov na terenu.

Tudi NIB, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov – EKOS, se je leta 2022 uvrstil med nagrajence. Zmagal je v kategoriji »Slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000«, in sicer s prijavo Monitoring in raziskave hroščev (Coleoptera) evropskega varstvenega pomena v Sloveniji.

 

Za nagrado v letu 2024 so prijave mogoče od 21. maja 2024 naprej. Prvič priložnost tudi za akcije ljubiteljske znanosti.


Letos je nova priložnost, da izpostavimo najboljše slovenske primere različnih dejavnosti in sektorjev za varstvo narave. Od 21. maja do 2. septembra 2024 so mogoče prijave na slovensko nagrado Natura 2000 za organizacije, aktivnosti in projekte, ki so v zadnjih petih letih v enem ali več območjih Nature 2000 doprinesli k pozitivnim učinkom varstva narave. Vsi zainteresirani lahko oddajo prijave na spletnem mestu
natura2000.si.

Primere dobre prakse je letos mogoče prijaviti v šest različnih kategorij:

  • Ljubiteljska znanost za Naturo 2000
  • Varstvo vrst in habitatnih tipov na območjih Nature 2000 v Sloveniji
  • Slovenski inovativni dosežki znanosti za Naturo 2000
  • Družbeno-gospodarske koristi
  • Sodelovanje
  • Komunikacijske akcije za območja Nature 2000.


Nagrajence druge slovenske Nagrade 2000 bo izbrala devetčlanska strokovna žirija, ki jo odlikujejo strokovnjaki, ki poleg raziskovalnega dela postavljajo v ospredje konkretne rezultate na terenu ter sodelovanje in povezovanje med različnimi sektorji, lastniki zemljišč in lokalnimi skupnostmi.

Natura 2000 je priložnost, da ohranjamo naravno dediščino Slovenije in Evrope.

Danes nekaj več kot 37 % Slovenije pokrivajo območja Nature 2000. Kar 70 % slovenske Nature 2000 je v gozdovih, 20 % pa na kmetijskih zemljiščih. Z Naturo 2000 v Sloveniji že 20 let varujemo naravno dediščino slovenskega in evropskega pomena. Z razglasitvijo Nature 2000 pa smo pridobili tudi možnosti črpanja evropskih sredstev za namene njene ohranitve.