Objava knjige How to Reliably Test for GMOs

21 nov
Objava knjige How to Reliably Test for GMOs

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
{frontpage}Objava knjige How to Reliably Tets for GMOs{/frontpage}Objava knjige How to Reliably Test for GMOs

Sodelavci Nacionalnega inštituta za biologijo so bili zaradi svoje mednarodne uveljavljenosti in dolgoletnih izkušenj na področju določanja GSO, razvoja metod PCR v realnem času, implementacije zahtev sistema kakovosti, validacij in verifikacij metod ter merilne negotovosti povabljeni, da napišejo knjigo o določanju gensko spremenjenih organizmov v seriji Springer Briefs in Food, Health and Nutrition. K sodelovanju so povabili  sodelavce iz Joint Research Centra v Italiji, ki je imenovan kot Referenčni center Evropske skupnosti za GM hrano in krmo in je sedež Evropske mreže laboratorijev za določanje GSO.

Določanje gensko spremenjenih organizmov (GSO) postaja zelo kompleksno zaradi vedno novih dovoljenih in nedovoljenih GSO, ki prihajajo na tržišče. Zato je za podporo sledljivosti in označevanja GSO v hrani, krmi in semenih potrebno točno in zanesljivo določanje.

Knjiga nudi najsodobnejše znanje o vseh glavnih področjih GSO določanja ter praktična navodila za laboratorije. Posebna pozornost je namenjena kvalitativnim in kvantitativnim analizam PCR v realnem času, ki so pomembne za vsa področja, ki temeljijo na določanju in identifikaciji nukleinskih kislin. Obravnavane so tudi za testne laboratorije pomembne teme, kot so organizacija laboratorija, s povdarkom na sistemu kakovosti in metodah določanja, validaciji in verifikaciji metod ter merilna negotovost. Knjiga razpravlja tudi o novih izzivih pri GSO in novih spremenjenih organizmih in možnih novih pristopih določanja, vključno z bioinformacijskimi orodji. Podana je tudi zakonodaja in povezave na informacije o GSO, ki so lahko zanimive za vsakega, ki ga zanimajo GSO.

Prvo knjigo v seriji Springer Briefs in Food, Health and Nutrition, avtorjev Žel, J., Milavec, M., Morisset, D., Plan, D., Van den Eede, G., Gruden, K.: How to Reliably Test for GMOs je možno naročiti na strani založbe Springer ali na strani Amazon.Primerjava gensko spremenjene (GS) koruze odporne na žuželke ter gensko nespremenjene koruze. Povečana je rekombinantna DNA sekvenca v GS koruzi, ki je tarča za določanje GSO. (Narisal: dr. Zdravko Podlesek)

 Naslovnica knjige                                            Primerjava gensko spremenjene (GS) koruze 
                                                                             odporne na žuželke ter gensko nespremenjene koruze. 
                                                                             Povečana je rekombinantna DNA sekvenca v GS koruzi, 
                                                                             ki je tarča za določanje GSO. (Narisal: dr. Zdravko Podlesek)