Nacionalni inštitut za biologijo je postal koordinator velikega projekta CytoThreat 7. okvirnega programa EU

24 nov
Nacionalni inštitut za biologijo je postal koordinator velikega projekta CytoThreat 7. okvirnega programa EU

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

{frontpage}{/frontpage}Nacionalni inštitut za biologijo je koordinator 3,3 milijone EUR velikega projekta 7. okvirnega programa EU

Nacionalni inštitut za biologijo je koordinator 3,3 milijone EUR velikega projekta 7. okvirnega programa EU

Evropska komisija in Nacionalni inštitut za biologijo  sta oktobra 2010 podpisala pogodbo o izvedbi projekta CytoThreat (Fate and effects of cytostatic pharmaceuticals in the environment and the identification of biomarkers for and improved risk assessment on environmental exposure- Collaborative project). NIB je projektni predlog pripravil v sodelovanju s devetimi evropskimi partnerji januarja 2010 za razpis v okviru programa okolje (FP7-ENV-2010). Po odobritvi predloga projekta spomladi 2010 in pogajanjih, ki so se zaključila jeseni 2010, bo Evropska komisija za izvedbo projekta prispevala 2.582.959 EUR. Projekt bo trajal štiri leta, od  1.1.2011 do 31.12.2014.

NIB je do sedaj kot partner sodeloval že v številnih projektih okvirnih programov EU, v projektu CytoThreat pa ima prvič vlogo koordinatorja. Koordinatorica je prof. dr. Metka Filipič. V okviru projekta bomo pripravili tudi spletno stran projekta. 

Vsebina projekta:
Ostanki farmacevtikov v okolju predstavljajo resen problem za zdravje ljudi in za okolje. Projekt CytoThreat se osredotoča na ostanke citostatikov, ker ti zaradi svojega genotoksičnega delovanja spadajo med ene najnevarnejših snovi.  V okviru projekta bomo proučevali pojavljanje in usodo izbranih citostatikov v različnih vodnih vzorcih ter njihovo kronično toksičnost in genotoksičnost za različne vodne organizme od alg do rib, da pridobimo ključne podatke potrebne za oceno tveganj. Uporabili bomo najsodobnejše kemijske analitske metodologije za razvoj novih postopkov detekcije teh ostankov v okolju , ter in vivo in in vitro modele v povezavi z »omskimi« tehnologijami in bioinformatiko, katerih namen je odkriti zgodnje molekularne pokazatelje potencialnih zakasnelih in dolgodobnih posledic ter sinergističnih učinkov pri hkratni izpostavljenosti.  Pričakujemo, da bo CytoThreat dal nova vedenja o potencialnem tveganju za okolje in zdravje ljudi zaradi ostankov citostatikov, ki bodo osnova za ustrezna priporočila in predpise v okviru prizadevanj za zaščito zdravja ljudi in okolja v Evropi.

Partnerji:
•    Nacionalni inštitut za biologijo, Slovenija - koordinator
•    Institut Jožef Stefan, Slovenija
•    RR&Co d.o.o.
•    Medizinische Universitaet  Wien, Avstrija
•    Szent Istvan Egyetem, Madžarska,
•    Seconda Universita degli Studi Napoli, Italija,
•    Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Španija
•    Institut za Medicinska istrazivanja i medicinu rada, Hrvaška
•    Institut za multidisciplinarna istraživanja, Srbija