NIB postal partner slovensko - italijanskega projekta: Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev-gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja (GLIOMA)

22 mar
NIB postal partner slovensko - italijanskega projekta: Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev-gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja (GLIOMA)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

{frontpage}{/frontpage}Od novembra 2011 v okviru Evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2012 poteka raziskovalni projekt z imenom Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev-gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja.

 

                                 

Od novembra 2011 v okviru Evropskega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2012 poteka raziskovalni projekt z imenom Določanje novih biomarkerjev možganskih tumorjev-gliomov za diagnozo in kot nove tarče zdravljenja.
Ta triletni bilateralni projekt s kratico GLIOMA združuje pet znanstveno-zdravstvenih ustanov iz Slovenije in Italije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem možganskih tumorjev. Skupen izdatek za projekt znaša 1.320.000,00 evrov, trajal pa bo 36 mesecev. Potekal bo v pokrajinah Videm, Trst, Benetke in v Obalno Kraški ter Osrednjeslovenski statistični regiji.

Cilj projekta GLIOMA je povečanje konkurenčnosti in razvoja družbe, ki temelji na znanju. V tem primeru je operativni cilj oblikovanje mednarodnega omrežja, ki ga sestavljajo tako bolnišnične strukture kot raziskovalna središča z oznako odličnosti, ki se ukvarjajo z uvajanjem biotehnologij na področju onkologije. To bo olajšalo prenos tehnologije na industrijo projektnega območja inovativnih proizvodov za diagnosticiranje in za zdravljenje človeškega glioma. S tem se bo posredno povečalo število podjetij z visoko dodano vrednostjo na obeh straneh meje.

Pojavnost raka se zaradi onesnaženega okolja in slabih življenjskih navad povečuje. Zadnja leta je opažen porast tudi možganskih tumorjev, med drugim najbolj maligne oblike, glioblastoma. Ta oblika raka je zelo agresivna (povprečna življenjska doba bolnikov z glioblastomom je eno leto). Zaradi odpornosti na ustaljene  in tudi modernejše načine zdravljenja, je potrebno usmeriti raziskovanje v iskanje novih molekularnih tarč in biomarkerjev za izboljšanje diagnoze oz. napovedi odgovora na zdravljenje ter prognozo. Novi načini zdravljenja, podprti z novim znanjem in z razvojem novih tehnologij ne bodo samo povečali učinkovitosti zdravljenja in kvalitete življenja bolnikom, ampak tudi prispevali k splošnem zdravju populacije na obeh straneh meje.

Projekt je fokusiran na odkrivanje vloge matičnih tumorskih celic glioma. Rezultati teh dejavnosti bodo pripeljali do oblikovanja pomembnih diagnostičnih (razvoj bolezni in napovedovanje odziva na zdravljenje), in po možnosti terapevtskih orodij. Z uvajanjem najsodobnejših  strategij, ki omogočajo načrtovanje posebnega zdravljenja za vsakega bolnika se tako približamo konceptu individualiziranega zdravljenja na področju onkologije.

To bo pripomoglo k precejšnjim gospodarskim učinkom, kot sta učinkovitost in prodornost zdravstvenih storitev. Vpliv tega projekta je precejšen in obsežen, če govorimo o konkurenčnosti programskega območja in kakovosti življenja na celotnem čezmejnem območju.

Vodja projekta je prof. dr. Tamara Lah Turnšek; pri projektu pa bodo poleg NIB sodelovali še:

  •  Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta, Inštitut za patologijo
  •  Univerza v Ljubljani, Medicinska Fakulteta, Inštitut za Biokemijo, Medicinski center za molekularno biologijo
  •  Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični oddelek za nevrokirurgijo.

 

Projektni partnerji iz Italije:

  • Univerzitetna bolnišnica  v Vidmu
  • Sincrotrone iz Trsta
  • Zdravstvena ustanova iz Chioggie.