EURAPMON

19 feb
EURAPMON

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

{frontpage}{/frontpage}Sove in ujede so zaradi svojega končnega položaja v prehranjevalnih verigah in posebne vloge v ekosistemih prepoznane kot dobri kazalci stanja okolja in zato primerne za spremljanje okoljskih sprememb. Namen projekta EURAPMON (v originalu »Research and Monitoring for and with Raptors in Europe«) Evropske znanstvene fundacije (ESF), je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja pri raziskavah in monitoringu populacij ter prisotnosti okoljskih onesnažil zaradi biomagnifikacije pri ujedah in sovah.

EURAPMON projektSove in ujede so zaradi svojega končnega položaja v prehranjevalnih verigah in posebne vloge v ekosistemih prepoznane kot dobri kazalci stanja okolja in zato primerne za spremljanje okoljskih sprememb. Namen projekta EURAPMON (v originalu »Research and Monitoring for and with Raptors in Europe«) Evropske znanstvene fundacije (ESF), je vzpostavitev mednarodnega sodelovanja pri raziskavah in monitoringu populacij ter prisotnosti okoljskih onesnažil zaradi biomagnifikacije pri ujedah in sovah.

Monitoring ujed in sov v nekaterih evropskih državah že poteka, vendar med državami ni usklajen. Potrebno je okrepiti že obstoječe lokalne in nacionalne programe monitoringa ter vzpostaviti koordinacijo na evropskem nivoju. Projekt EURAPMON ima štiri poglavitne cilje: 1) vzpostaviti trajno evropsko mrežo za monitoring ujed in sov; 2) izbrati prioritete monitoringa ujed in sov v Evropi, ki bo temeljil na seznamu že obstoječih programov ter potrebah uporabnikov podatkov (politiki, odločevalci, upravljavci); 3) širiti in izmenjevati dobre prakse v Evropi z namenom uskladitve in standardizacije monitoringa; 4) ustvariti spletno podatkovno bazo trendov o populacijah in kontaminaciji evropskih ujed in sov.

Pri projektu EURAPMON, ki ga financira 15 evropskih raziskovalnih organizacij (med njimi tudi Agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije – ARRS),  sodeluje 15 članov upravnega odbora in 6 strokovnih svetovalcev iz 17 evropskih držav. Konec leta 2012 smo vodenje projekta prevzeli v Sloveniji, s predsedujočim doc. dr. Alom Vrezcem ter koordinatorko projekta dr. Ireno Bertoncelj na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Več informacij o konzorciju, aktivnostih, rezultatih ter kontakte nacionalnih koordinatorjev lahko najdete tudi na spletni strani projekta www.eurapmon.net.

 

eurapmon projekt