BICOPOLL, ciljano biotično zatiranje in pospeševanje opraševanja v ekoloških poljedelskih sistemih

27 feb
BICOPOLL, ciljano biotično zatiranje in pospeševanje opraševanja v ekoloških poljedelskih sistemih

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

{frontpage}{/frontpage}BICOPOLL je mednarodni projekt, ki se izvaja v okviru iniciative ERA-NET CORE Organic II. Namen projekta je raziskati učinkovitost in primernost čebel za raznos organizmov za biotično zatiranje sive plesni, najpomembnejše bolezni jagod, in varnost takšnega pristopa v pridelavi.

Opis projekta:

 

BICOPOLL je mednarodni projekt, ki se izvaja v okviru iniciative ERA-NET CORE Organic II. Namen projekta je raziskati učinkovitost in primernost čebel za raznos organizmov za biotično zatiranje sive plesni, najpomembnejše bolezni jagod, in varnost takšnega pristopa v pridelavi. Glavni cilj projekta je izboljšanje metod nanosa in s tem povečanje pridelka pri ekološki pridelavi jagod. V predhodnih raziskavah je bil pridelek zaradi zmanjšanja bolezni in izboljšanega opraševanja večji za 25-100 %.
Biotično zatiranje ali biokontrola je strategija obvladovanja škodljivih organizmov pri kateri proti njim uporabljamo žive organizme. V projektu Bicopoll v ta namen uporabljamo glivo Gliocladium catenulatum (Prestop Mix, Verdera Oy, Finska), ki se po nanosu spor ohrani na cvetovih jagod in jih s tem zavaruje pred sivo plesnijo. Biokontrolno glivo lahko na cvetove nanašamo na različne načine. V projektu Bicopoll pripravek z biokontrolno glivo dajemo v razdelilnik na vhodu panja. Čebele, ki zapuščajo panj, prečkajo polje s pripravkom, ki se prime njihovega telesa in tako ga ponesejo na cvetove. Rezultati prvega poljskega poskusa, ki so ga v Sloveniji izvedli raziskovalci Oddelka za entomologijo so zelo spodbudni. V primerjavi s kontrolo je bil delež zdravih jagod ob uporabi pripravka Prestop Mix za polovico večji. Poskus bomo v letu 2014 ponovili.


Ugotavljali smo tudi varnost pripravka za čebelo. Raziskovalci Oddelka za entomologijo so testirali vpliv na vedenje v razdelilniku, učenje, sposobnost vračanja v panj in na smrtnost. Rezultati so pokazali, da sredstvo v velikih količinah lahko vpliva na vedenje čebel, vendar s takimi količinami izpostavljene le posamezne čebele, zato je metoda ob upoštevanju navodil za čebele varna. Na podlagi teh opazovanj so partnerji tudi izboljšali razdelilnik, tako da je vpliv na vedenje manjši.
Cilj projekta je tudi detekcija organizma za biotično zatiranje oziroma njegovih ostankov na čebelah, cvetovih in čebeljih pridelkih. V ta namen so sodelavci Oddelka za sistemsko biologijo in biotehnologijo razvili visoko-tehnološko metodo PCR v realnem času, ki nam omogoča hitro in zanesljivo določanje količine organizma. Metodo smo predstavili tudi na mednarodni delavnici qPCR na področju rastlinske patologije, ki smo jo soorganizirali v sodelovanju s podjetjem Biosistemika d.o.o. in projektom Bicopoll.


Izvajalci:

 

7 raziskovalnih inštitucij iz različnih evropskih držav (Finska, Estonija, Nemčija, Belgija, Turčija, Italija, Slovenija), V Sloveniji: Nacionalni inštitut za biologijo (Oddelek za entomologijo in Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo)

 

Vodja slovenskega dela:
prof. dr. Andrej Čokl, NIB, Oddelek za entomologijo

 

Trajanje:
2011-2014

 

Financer slovenskega dela:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
 

Galerija


Slika 1: Nasad jagod s čebeljo družino, ki ima na vhodu nameščen razdelilnik za biokontrolno sredstvo.
Slika 2: Čebela na cvetu jagode.
Slika 3: Zdrav pridelek jagod.
Slika 4: Gojišče z glivo Gliocladium catenulatum.
Slika 5: Izolacija DNK in analiza qPCR.