Tinkara Tinta

05 feb
Tinkara Tinta

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Dr. Tinkara TintaV četrtek, 8.12.2011, je mlada raziskovalka Tinkara Tinta na Univerzi v Novi Gorici uspešno zagovarjala svojo doktorsko delo z  naslovom »Bacterial community structure and function in the Gulf of Trieste with some application studies«, opravljeno pod mentorskim vodstvom izr. prof. dr. Valentine Turk.

Člani komisije za oceno ustreznosti doktorske disertacije so bili prof. dr. Nina Gunde – Cimerman (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani), prof. dr. Aurelia Tubaro (DEMREP, Univerza v Trstu) in prof. dr. Farooq Azam (Scripps Inštitut za Oceanografijo, Univerza v Kaliforniji).

Pri svojem doktorskem delu je proučevala sezonsko dinamiko bakterijske združbe ter vplive spremenljivih vnosov anorganskih in organskih hranil na strukturo in funkcijo bakterijske združbe v morskem ekosistemu Tržaškega zaliva (Severni Jadran). Rezultati sezonskih analiz 16S rRNA klonskih knjižnic potrjujejo prisotnost Alfaproteobakterij, Gamaproteobakterij, Bakteroidet in Cianobakterij v Tržaškem zalivu. Znotraj Alfaproteobakterij je pomembna skupina SAR11, skupina Rhodobacteriaceae, ter tipične sladkovodne vrste bakterij, kot so Actinobakterije in Verrucomicrobiae, prisotne v obdobjih nižjih slanosti v Tržaškem zalivu. Velike spremembe okoljskih parametrov v Tržaškem zalivu vplivajo na frekvenco in intenziteto evtrofikacijskih pojavov kot sta sluzenje morja in masovno pojavljanje želatinoznega zooplanktona. Za boljše razumevanje mikrobnih procesov, ki potekajo ob takšnih pojavih, je v sklopu svojega raziskovalnega dela sodelovala pri izvedbi različnih obogatitvenih eksperimentov, pri katerih je preučevala predvsem spremembe bakterijske aktivnosti in vrstne sestave, ter posledice njihovega delovanja na ekosistem, zaradi sprememb v anorganskih in raztopljenih organskih snoveh, ki se kopičijo v okolju.

V času svojega doktorskega študija se je izpopolnjevala v laboratoriju prof. dr. F. Azama na SIO (Scripps Institute of Oceanography, UC San Diego) v San Diegu (USA) ter dlje časa na Univerzi v Lundu v laboratoriju prof.dr. J. Piškurja, kjer je tudi opravila raziskave deoksiribonukleozid kinaz (dNKs) pri bakterijah iz vodnega okolja. Prejela je tudi štipendijo FEMS Research Fellowship za projekt z naslovom 'Marine microorganisms as a source of novel genes and enzymes for green chemistry'. Od leta 2010 je asistentka za vaje pri predmetu Mikrobiologija okolja in bioremediacija na Univerzi v Novi Gorici. V sklopu svojega raziskovalnega dela sodeluje pri številnih mednarodnih projektih, udležila pa se je tudi mednarodne raziskovalne ekspediciji na otok Mljet v Južnem Jadranskem morju.

dr. Tinkara Tintadr. Tinkara Tinta