Katja Stopar

04 mar
Katja Stopar

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Katja StoparV torek 22. februarja 2012 je bila na Univerzi v Ljubljani promovirana doktorica Katja Stopar, ki je uspešno zagovarjala doktorsko delo z naslovom »Genetska diferenciacija klobučnjaških meduz z analizo genetskih markerjev iz mitohondrijske in jedrne DNA«.

Katja Stopar se je v doktorskem delu posvetila raziskovanju genetske sorodnosti med populacijami nekaterih vrst klobučnjakov uhatega in velikega klobučnjaka ter mesečinke. Klobučnjaki sodijo v filogenetsko staro deblo ožigalkarjev, pozornost laične in strokovne javnosti pa so pritegnili, ker se v zadnjih desetih letih pojavljajo vse pogosteje in v vse večjem številu v morjih. Raziskovalno delo je bilo opravljeno na klobučnjaških meduzah, ki so bile nabrane v Atlantskem oceanu, v Sredozemskem ter Črnem morju.

Rezultati filogeografskih analiz mesečink so pokazali, da gre za enotno populacijo, ki naseljuje Atlantski ocean in Sredozemsko morje. V robnih okoljih – v obalnih ekosistemih, ki jih naseljejo mesečinke je bila opažena manjša genetsko raznolikost kot v centru poselitve. Podobno sliko genetske sorodnosti je našla tudi med vzorci velikega klobučnjaka v Sredozemskem morju. Intuitivno bi pričakovali, da bo genetska sorodnost med populacijami uhatega in velikega klobučnjaka večja kot pri mesečinki, glede na to da imata vrsti menjavo generacij. Z filogeografsko analizo vrste uhati klobučnjak je podprla ugotovitve, da gre za genetsko zelo strukturirano vrsto. Populacije, uhatega klobučnjaka, ki naseljujejo evropska morja; od Severnega morja do Črnega morja so ločene med sabo in med njimi ni križanja. Izjemen primer ločenosti sta populaciji uhatega klobučnjaka, ena živi v Mljetskih jezerih in druga v Jadranskem morju izven tega jezera. Med populacija obstaja ekološka izolacija in med njima ne prihaja do križanja.

Pridobljeni rezultati v okviru doktorske naloge so pomemben pionirski prispevek k raziskovanju filogeografije klobučnjakov in so pomembni za poznavanje osnovnih bioloških značilnosti vrste ter so lahko v pomoč upravljalcem morskega okolja.

Doktorsko nalogo je opravila pod mentorstvom doc. dr. Andreje Ramšak, člani komisije za zagovor naloge so bili prof. dr. Peter Dovč (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta), prof. dr. Alenka Malej (NIB) in prof. dr. Peter Trontelj (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta).

Slike s podelitve


Katja Stopar podelitev

Katja Stopar podelitev Katja Stopar podelitev

Katja Stopar podelitev