Anja Bubik

18 jun
Anja Bubik

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
V sredo, 13. junija 2012, je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani doktorirala Anja Bubik, ki je zagovarjala delo z naslovom »Ekološki, biološki in biokemični učinki nekaterih pogostih ne-hepatotoksičnih cikličnih cianopeptidov (n-hCCP)« pod mentorstvom izr. prof. dr. Bojana Sedmaka.

Svoje raziskovalno delo je dr. Anja Bubik začela leta 2008 kot mlada raziskovalka na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka ter hkrati nadaljevala izobraževanje na Interdisciplinarnem podiplomskem študiju Biomedicine, smer Biokemija in molekularna biologija. V svoji doktorski disertaciji se je usmerila ne preučevanje ekoloških, bioloških in biokemičnih učinkov izbranih biološko aktivnih snovi, ki jih proizvajajo cianobakterije ter so lahko nevarne za okolje in ljudi. Cvetenje cianobakterij v povezavi z evtrofikacijo površinskih voda je namreč vedno bolj pogost pojav tudi v Sloveniji in ob razpadu cveta se v vodno telo sproščajo velike količine biološko aktivnih snovi. Ciklični cianopeptidi (CCP), ki jih delimo na hepatotoksične (hCCP) in ne-hepatotoskične (n-hCCP), so najbolj znani ter imajo velik pomen iz (eko)toksikološkega vidika. Raziskave v okviru doktorske naloge so pokazale na širok spekter aktivnosti izbranih CCP. Vplivajo lahko na razgradnjo cianobakterijskega cveta, kar je z razvojem nove imunocitokemijse metode za spremljanje cianobakterijske populacije tudi dokazala. Inhibirajo aktivnost številnih encimov ter vplivajo na človeške možganske celice in vitro, tako normalne kot tumorske.

Z raziskavami je dr. Anja Bubik pripomogla k odkrivanju pomena in učinkov izbranih CCP v naravnem okolju ter prispevala k hitrejšemu razvoju novih ekotoksikoloških metod in novih molekularnih tarč, kar je zelo pomembno za zdravje ljudi. Razumevanje okoljskih učinkov CCP ter posledično sklepanje na njihove učinke na različne organizme predstavlja temelj za vzpostavitev ocenjevanja tveganja ter uvedbo ustreznih preventivnih ukrepov pri izpostavljenosti okolja, živali in ljudi.


Anja Bubik zagovorAnja Bubik zagovor
Anja Bubik zagovorAnja Bubik zagovor