Danilo Bevk

31 jul
Danilo Bevk

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

V petek, 13. julija 2012, je na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani doktoriral Danilo Bevk, mladi raziskovalec na Oddelku za entomologijo. Mentorja disertacije z naslovom »Vpliv akaricida kumafosa na pašno dejavnost, socialno vedenje in učenje medonosne čebele Apis mellifera L.« sta bila dr. Jasna Kralj in prof. dr. Andrej Čokl.Čebele se s strupenimi snovmi ne srečujejo samo zunaj na poljih in travnikih, ampak tudi v panju. Čebelarji morajo namreč vanje vnašati akaricide za zatiranje zajedavske pršice varoje. Med pogosteje uporabljenimi sintetičnimi akaricidi je kumafos. Vpliv kumafosa na čebele je bil zelo slabo raziskan, zato je v svoji disertaciji raziskal njegov vpliv na vedenje. Rezultati so pokazali, da kumafos zmanjša pašno dejavnost čebel in prenos hrane med delavkami in negativno vpliva na učenje.

V okviru svojih raziskav je dr. Danilo Bevk tudi razvil dve novi metodi za merjenje prenosa hrane med delavkami in sodeloval pri razvoju metode uporabe radiofrekvenčne identifikacije (RFID) za opazovanje pašne dejavnosti čebel.