Jana Vojvoda

28 jul
Jana Vojvoda

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Dne 8.7.2014 je potekala na Univerzi v Ljubljani promocija doktorata mlade raziskovalke Jane Vojvoda. Svoje raziskovalno delo je pričela s testiranjem zanesljivosti  novejših molekularno bioloških metod kot je PCR v realnem času na področju gensko spremenjenih organizmov pod mentorstvom prof. dr. Kristine Gruden. Uporabo sodobnih molekularih metod je nato razširila na področje raziskav morskih mikroorganizmov pod mentorstvom prof. dr. Valentine Turk.

 

V svoji doktorski nalogi, je proučevala procese oksidacije amonija v plitvem obalnem področju Tržaškega zaliva, ker imajo nitrifikacijski mikroorganizmi pomembno vlogo v procesih kroženja dušika v morjih in oceanih. V prvem delu je spremljala dinamiko amonij-oksidirajočih arhej in bakterij v pridnenem in površinskem sloju z metodo qPCR kvantifikacije arhejskega in bakterijskega gena amoA. Ugotovila je, da amonij-oksidirajočih arheje predstavljajo večinski del amonij-oksidirajoče združbe v Tržaškem zalivu, število miroorganizmov pa odvisno od okoljskih dejavnikov, predvsem količine in vrste hranil. Sestava združbe AOA  se ob prehodu iz toplejšega dela leta v hladnejši del spremeni. V nadaljevanju svojega dela je v vzorcih morske vode izolirala amonij oksidirajočo arhejo, jo filogenetsko uvrstila, določila fiziološke lastnosti in morfološke znake. V zadnjem poglavju svoje doktorske naloge je predstavila rezultate analiz prisotnosti amonij-oksidirajočih arhej in bakterij v organsko bogatih agregatih organske snovi, ki se pogosto pojavljajo v obalnih morjih. Določila je razlike v strukturi arhejske in bakterijske združbe agregatov v primerjavi z okolno vodo.

 

V času svojega doktorskega študija se je Jana Vojvoda eno leto izpopolnjevanja na Univerzi na Dunaju. Rezultat njenega plodnega raziskovalnega dela predstavlja 7 publikacij v priznanih mednarodnih revijah. Doktorska naloga Jane Vojvoda vključuje rezultate, ki do sedaj še niso bili objavljeni in imajo veljavo v svetovnem merilu. Posebej je potrebno izpostaviti njeno delo določanja vrtsne sestave na delcih organske snovi in na področju izolacije in identifikacije morske arheje.

 

Jana Vojvoda