Za medije

Za medije

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Kontaktna oseba za stike z javnostjo: 

T: 059 23 27 28

SEZNAM KONTAKTNIH OSEB PO POSAMEZNIH PODROČJIH ZA PRIPRAVO STROKOVNIH MNENJ

Direktorica, prof. dr. Maja Ravnikar

 • Raziskovalna in poslovna dejavnost Nacionalnega inštituta za biologijo
 • Znanstveno področje: Rastlinska biotehnologija, patofiziologija, virologija, diagnostika rastlinskih virusov, bakterij in fitoplazem
Kontakt:


Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka

Teme in kontaktne osebe:
 • Toksini in toksini v okolju, predvsem strupene snovi, ki jih proizvajajo organizmi in njihovo delovanje na človeka in ostale organizme, način delovanja ter njihova vloga v okolju. Poudarek je na snoveh, ki se masovno pojavljajo tako kot tokisčna cvetenja dinoflagelatov in cianobakterij, njihovo kopičenje v hrani (npr. zastrupitev školjk), ogrožanje vodnih virov, biodiverzitete, zdravja ljudi (cianobakterije) – doc. dr. Tina Eleršek
 • Toksikologija – strupene snovi v hrani (naravne: naravni karcerogeni, ki nastajajo v kuhinji in kot ostanki pesticidov; in umetne) – izr. prof. dr. Bojana Žegura
 • Zaščitne snovi v živilih (ki so zdravju koristne: antioksidanti, antikarcerogene snovi…) – izr. prof. dr. Bojana Žegura
 • Toksičnost površinskih in odpadnih voda, ki se stekajo v površinske vode in metode ugotavljanja prisotnosti toksičnih snovi v teh vodah – izr. prof. dr. Bojana Žegura
 • Biološki testi za določanje toksičnosti in ugotavljanje prisotnosti in vrsto teh snovi ter razvoj novih metod za testiranje – izr. prof. dr. Bojana Žegura
 • Genotoksičnost in toksičnost pitnih vod (podtalnice in ustekleničenih) – izr. prof. dr. Bojana Žegura
 • Nanotoksikologija - ugotavljanje potencialnih škodljivih nanodelcev na okolje in na človeka – izr. prof. dr. Bojana Žegura
 • Monitoringi površinskih voda oziroma ugotavljanje ekološke kakovosti površinskih voda: rek in jezer
 • Sledenje snovi po podzemnih vodotokih in porazdeljevanje teh snovi po podzemnih vodotokih
 • ženske v znanosti, vse o RAKU, vse o matičnih - zarodnih celicah, vse o znanstveni politiki
Podatki o kontaktnih osebah:Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo

Teme in kontaktne osebe:
 • Sistemska biologija - prof. dr. Kristina Gruden, dr. Špela Baebler, prof. dr. Marina Dermastia
 • Gensko spremenjeni organizmi - GSO, Določanje, Presoja tveganja Soobstoj, Kartagenski protokol – dr. Mojca Milavec, prof. dr. Kristina Gruden
 • Bolezni rastlin in diagnostika mikroorganizmov: prof. dr. Marina Dermastia, dr. Tanja Dreo, prof. dr. Maja Ravnikar
 • Biologija rastlin: prof. dr. Marina Dermastia
 • Biotehnologija: prof. dr. Maja Ravnikar, prof. dr. Kristina Gruden,
Podatki o kontaktnih osebah:


Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov

Teme:
 • Entomologija oziroma vse o žuželkah (čebele, kobilice, stenice, čmrlji, škržati in ostale žuželke), delovanje živčevja pri žuželkah in vedenje teh živali.
 • Prosto živeča (divja) narava
 • Proučevanje ptic - življenjski prostor, vedenje v okolju, ogroženost in varstvo ptic… Proučujemo vse ptice, kot so na primer sove, belo štorkljo, čigro, repaljščico in ostale
 • Proučevanje hroščev - življenjski prostor, posamezna vrsta hrošča na posameznem območju…
 • Živi svet v kraških jamah (žuželke, vodni raki…)
 • Živi svet v vodah - nevretenčarji; dinamika živega sveta v vodah (jezera in podzemne vode)
Podatki o kontaktnih osebah:


Morska biološka postaja Piran

Teme in kontaktne osebe:
 • Splošno o MBP, vizija in poslanstvo ter vsebine: dr. Borut Mavrič (vodja OE).
 • Raziskovalni program ARRS »Raziskave obalnega morja«: izr. prof. dr. Patricija Mozetič
 • Biodiverziteta bentoških in nektonskih združb in habitatnih tipov, tujerodne in invazivne vrste, varstvo narave, vpliv podnebnih sprememb na organizme: prof. dr. Lovrenc Lipej, dr. Martina Orlando Bonaca.
 • Ekologija (struktura in funkcija) mikroorganizmov (fitoplankton, bakterije) in biogeokemični cikli, škodljiva cvetenja alg, evtrofikacija, želatinozni plankton: izr. prof. dr. Patricija Mozetič, dr. Tinkara Tinta.
 • Morska biotehnologija: dr. Ana Rotter.
 • Infrastruktura za prostorska in kontinuirana opazovanja, delovanje in razvoj infrastrukturnega centra MBP: dr. Katja Klun (vodja IC MBP).
 • Fizikalna oceanografija: meritve, modeli, posledice podnebnih sprememb v ozračju in morju (dvigovanje vodne gladine, naraščanje temperature, vročinski valovi itd.): dr. Matjaž Ličer.
 • Kemija morja, fotokemija, organska in anorganska onesnažila, plastika: izr. prof. dr. Oliver Bajt; učinki onesnažil na organizme in filogenija izbranih organizmov: doc. dr. Andreja Ramšak.
 • Področje evropske okoljske zakonodaje o vodah in morju, nacionalni monitoring kakovosti morja: dr. Janja Francé.
 • Informacije o projektih: vodje DE in vodje projektov.
Podatki o kontaktnih osebah: