Organiziranost

Organiziranost

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Upravni odbor

  • prof. dr. Franci Demšar - predstavnik iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti (Nakvis) in predsednik UO NIB
  • mag. Gašper Polajnar - predstavnik iz vrst zaposlenih na NIB
  • dr. Tomaž Boh - predstavnik ustanovitelja (MVZI)
  • dr. Ruth Rupreht - predstavnik ustanovitelja (MOPE)
  • dr. Uroš Urleb - predstavnik iz vrst uporabnikov inštituta oziroma zainteresirane javnosti (Lek d.d.)

Mandat: 9. 9. 2022 - 9. 9. 2026Pisarna direktorice

 

Znanstveni svet

•    prof. dr. Marina Dermastia, predsednica  
•    izr. prof. dr. Bojana Žegura, podpredsednica  
•    prof. dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB
•    prof. dr. Kristina Gruden
•    prof. dr. Lovrenc Lipej
•    dr. Nataša Mori
•    izr. prof. dr. Patricija Mozetič
•    dr. Martina Orlando Bonaca
•    doc. dr. Al Vrezec
•    doc. dr. Anže Županič


Mandat: 17. 6. 2020 do 16. 6. 2024