Nakup raziskovalne opreme NIB

18 nov
Nakup raziskovalne opreme NIB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si


Nakup raziskovalne opreme NIB
je investicijski projekt nakupa sodobne raziskovalne opreme, ki bo nadgradila obstoječo raziskovalno infrastrukturo in vzpostavila nove sklope raziskovalne infrastrukture na prioritetnih področjih slovenske strategije pametne specializacije v skladu z nacionalnim strateškim okvirjem, opredeljenim v RISS 2011-2020 ter dokumentom NRRI 2011-2020.

Predmetna operacija nabave raziskovalne opreme se izvaja kot II. faza v sklopu enotnega projekta BTS-NIB. V I. fazi tega enotnega projekta se gradi nov center BTS-NIB.

Celotna ocenjena vrednost investicijske operacije znaša 5.348.319,88 EUR brez DDV oz. 6.348.455,70 EUR z DDV. Projekt v višini največ do 6.335,280,00 EUR z DDV sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Povezava na spletno stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

Namen investicijske operacije je vzpostavitev biotehnološkega stičišča preko nakupa nove raziskovalne opreme, ki bo dopolnila obstoječo raziskovalno infrastrukturo ali vzpostavila nove sklope raziskovalne infrastrukture na prioritetnih področjih S4 v skladu z RISS 2011-2020 ter NRRI 2011-2020. Prav tako je namen krepitev nacionalnih raziskovalnih kapacitet, krepitev povezav med nacionalnimi raziskovalnimi organizacijami, spodbujanje povezav z mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami in spodbujanje interesa razvojnih oddelkov v gospodarstvu. Gre za celostno vizijo, ki zasleduje horizontalno usmerjen cilj v mednarodno konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s področji S4. Pri razvoju raziskovalne infrastrukture bo pomemben vidik predstavljalo tudi vključevanje gospodarstva v njeno uporabo, da bi tako spodbudili hitrejši razvoj ter neposredno sodelovanje z raziskovalnimi organizacijami.

 
Ključni cilj neposredne potrditve operacije je nadgradnja raziskovalne infrastrukture na prednostnih področjih S4, in sicer na področjih biotehnologije, biomedicine in bioloških virov, analitičnih zmogljivosti, varne in zdrave hrane ter okoljske znanosti, ki bo izboljšala raziskovalne zmogljivosti za izkoriščanje razvojnih možnosti Nacionalnega inštituta za biologijo, tako v nacionalnem kot mednarodnem okolju, in okrepila podporo gospodarstvu. Naveden cilj bo dosežen na sledeč način:
 • da bo obstoječa nacionalna infrastruktura bolje izkoriščena,
 • da bo raziskovalna infrastruktura na navedenih prednostnih področjih posodobljena ter
 • da bo vzpostavljeno mednarodno povezovanje z velikimi raziskovalnimi infrastrukturami.

 

Ostali cilji predmetne operacije so:

 • NIB omogočiti dostop do najnovejše mednarodne raziskovalne infrastrukture, ki podpira visoko kakovostne raziskave in inovacije pri reševanju velikih sodobnih družbenih izzivov;
 • okrepiti in koordinirati nacionalno raziskovalno infrastrukturo na področjih, na katerih ima NIB odlične aktivne raziskovalne skupine,
 • omogočiti optimizacijo uporabe raziskovalnih infrastruktur in omogočiti dostop zunanjim uporabnikom,
 • NIB raziskovalnim skupnostim zagotoviti odlično raziskovalno infrastrukturo, ki bo pripomogla k privlačnosti NIB v mednarodnih raziskovalnih in inovacijskih projektih, zagotovila zaposlovanje vrhunskih raziskovalcev in motivirala študente k nadaljevanju kariere raziskovalca ter
 • zagotoviti podporo slovenskemu sodelovanju v prihajajočih mednarodnih raziskovalnih infrastrukturah.
 • Predmetna investicijska operacija bo skozi obratovanje povzročala številne pozitivne učinke oz. vplive, ki so:
 • povečan obseg raziskovalnega dela, zlasti aplikativnega;
 • pospešen prenos znanj in tehnologij v gospodarstvo ter posledično pospešitev zagona gospodarstva na področju biotehnologije ter povečanje njegove mednarodne konkurenčnosti;
 • nov usposobljen kader za obstoječa in nova perspektivna podjetja;
 • zaustavitev bega možganov na področju ene najhitreje razvijajočih se tehnologij, ki temelji na bioznanostih, še posebej na področju biomedicinske, okoljske in »zelene« biotehnologije;
 • povečanje mednarodnega sodelovanja na znanstvenem področju;
 • izboljšanje kvalitete življenja in trajnostni razvoj in
 • multikriterijski učinek.