Infrastruktura

Raziskovalna infrastruktura NIB

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Raziskovalna oprema

NIB se nahaja na dveh lokacijah: sedež inštituta in tri raziskovalne skupine se nahajajo v Ljubljani, Morska biološka postaja Piran pa v Piranu. Visoko usposobljeno znanstveno osebje NIB-a pri svojem raziskovalnem delu razpolaga z najnovejšo tehnologijo in zelo napredno opremljenimi prostori. Laboratoriji delujejo v skladu s sistemom vodenja kakovosti, certificiranim v skladu z ISO 900. Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo, je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, s številko akreditacije LP-028 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025) za določanje gensko spremenjenih organizmov in mikroorganizmov – povzročiteljev bolezni rastlin. Smo tudi imetniki certifikata »dobra laboratorijska praksa« (Good Laboratory Practice).

Seznam najpomembnejše laboratorijske opreme na NIB-u si lahko ogledate tukajInfrastrukturna centra

Infrastrukturna centra gospodarita z raziskovalno opreme večje vrednosti, ki zahteva poglobljena znanja za vzdrževanje in uporabo, na drugi strani pa omogoča tehnološko zahtevne raziskave. Infrastrukturna centra sta:

Infrastrukturni center Planta (IC Planta) pod okriljem Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo.

Delovanje infrastrukturnih centrov v pretežnem delu sofinancira Agencija za raziskovalno dejavnost RS preko infrastrukturnega programa NIB. Vsak infrastrukturni center nudi storitve in opremo javnemu in zasebnemu sektorju.