NIB

dr. Damjana Miklič Milek

Working place: Področna sekretarka - Vodja projektne pisarne

Telephone number: 059 23 27 02
Email: damjana.miklic.milek@nib.si
Department: Skupne službe

Kot vodja projektne pisarne in projektni manager so moje glavne dejavnosti usmerjene v fazo pred prijavo projekta in vključujejo iskanje priložnosti za javno financiranje, svetovanje in podporo raziskovalcem med pripravo projektnih predlogov na nacionalne in mednarodne finančne programe, uveljavljanje interesov NIB v evropskem raziskovalnem prostoru ter promocijo NIB na mednarodni ravni. Moje delo vključuje poznavanje evropskih institucij in nenehno sodelovanje z evropskim raziskovalnim prostorom ter vzpostavitev mreže učinkovitih sodelovanj z vrhunskimi institucijami in omrežji.

Po izobrazbi sem univ. dipl. inž. živilske tehnologije (UNI-LJ, Slovenija), imam doktorat iz biotehnologije (UNI-LJ, Slovenija) ter certifikat iz projektnega managementa (PRINCE2). Od leta 2021 sem vodja projektne pisarne pri NIB. Na NIB vodim projekt 5xPRO, katerega cilj je krepiti kompetence projektnih sodelavcev ter krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora«.

Moji interesi so usmerjeni v inovacije pri upravljanju raziskav, izmenjavo najboljših praks prek meja ter oblikovanje naslednje generacije raziskovalcev.