NIB

Tanja Pugelj

Working place: Samostojna strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje

Telephone number: 059 23 27 16
Email: tanja.pugelj@nib.si
Department: Skupne službe

Kot magistra poslovnih ved (UNI-LJ, Slovenija) in diplomirana politologinja (UNI-LJ, Slovenija) imam bogate izkušnje z vodenjem EU projektov in usklajevanjem brezhibne projektne administracije.

Od leta 2023 sem vodja projektov v projektni pisarni NIB, kjer so moje glavne aktivnosti usmerjene v fazo pred prijavo projekta in vključujejo iskanje priložnosti za javno financiranje ter svetovanje in podporo raziskovalcem med pripravo projektnih predlogov na nacionalne, EU in mednarodne finančne programe. Moje delo vključuje poznavanje evropskih institucij in sodelovanje z evropskim raziskovalnim prostorom. Poleg tega sodelujem pri projektu 5xPRO, katerega cilj je krepiti kompetence projektnih sodelavcev ter krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora.

Moj poklicni interes je osredotočen na zapletenosti vodenja projektov, dinamiko financiranja projektov in pridobivanje znanja z izmenjavo najboljših praks.