Nagrada Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti NIB, 2014

26 nov
Nagrada Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju raziskovalne dejavnosti NIB, 2014

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2014 je prejela izr. prof. dr. Metka Filipič.

Izredna profesorica dr. Metka Filipič je članica kolektiva Nacionalnega inštituta za biologijo od leta 1996 in od leta 2005 vodi Oddelek za gensko toksikologijo in biologijo raka. V zadnjih letih se je v Sloveniji in širše uveljavila kot prodorna znanstvenica na področju temeljnih in aplikativnih raziskav genetske toksikologije.

Raziskuje:
  • mehanizme genotoksičnega delovanja cianobakterijskih toksinov, nanodelcev in  mutagenov, ki nastajajo v hrani pri visokih temperaturah;
  • zaščitno delovanje snovi naravnega izvora proti gentotoksičnim učinkom prehranskih in okoljskih karcinogenov in
  • mehanizme delovanja ostankov citostatikov v okolju na netarčne organizme.


Prof. Filipičeva je objavila več kot 70 izvirnih znanstvenih člankov v revijah z visokim dejavnikom vpliva; med njimi so trije pregledni. V zadnjih petih letih je objavila pet člankov v prestižnih revijah A'' in je soavtorica šestih poglavij v monografskih publikacijah.
Vodi številne nacionalne in mednarodne projekte. Med slednjimi še posebej izstopa evropski projekt CytoThreat, v katerem je NIB vodilni partner in  v katerem sodelujejo raziskovalci  iz sedmih evropskih držav.

Prof. Filipičeva je tudi izjemno inovativna pri razvoju novih metod za določanje genotoksičnosti. Na osnovi njene ideje je skupaj s sodelavci z Onkološkega inštituta  razvila alternativni testni sistem in vitro za hitro zaznavanje genotoksičnosti. Namenjen je presejevalnemu testiranju novih spojin v farmacevtski, kozmetični in prehranski industriji in monitoringu onesnaženega okolja.  Leta 2011 je bil temu izumu podeljen patent Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino.

Vključuje se tudi v poučevanje študentov na različnih dodiplomskih in podiplomskih programih. Pod njenim mentorstvom je že diplomiralo 30 študentov uspešno doktoriralo 9.
Kot članica znanstvenih odborov in ekspertinja aktivno deluje v več slovenskih in tujih mednarodnih združenjih. Je tudi članica več uredniških odborov, med njimi prestižnih revij Mutation Research in Reviews in Mutation Research.


 

Prof. dr. Jana Žel, predsednica ZS NIB  izroča nagrado izr. prof. dr. Metki Filipič.(foto: Žiga Ivanc)