Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo je prejela prof. dr. Tamara Lah Turnšek.

Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo je prejela prof. dr. Tamara Lah Turnšek.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2017 je prejela prof. dr. Tamara Lah Turnšek.

Prof. dr. Tamara Lah Turnšek je redna profesorica za biokemijo in molekularno biologijo na Univerzi v Ljubljani in znanstvena svetnica na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

Bogato znanstveno kariero je začela na Inštitutu Jožef Stefan, velik del svojih znanstvenih in strokovnih izkušenj pa je pridobila v tujini: na Oddelku za biokemijo Univerze Newcastle upon Tyne, v Veliki Britaniji; in v ZDA na Oddelku za farmakologijo Medicinske fakultete na Univerzi Wayne State v Detroitu ter kot gostujoča profesorica in tudi vodja Laboratorija za raziskave metastaziranja na Medicinskem centru Albert Einstein v Philadelphiji.Osrednje raziskovalno področje profesorice Lah Turnšek je študij vloge proteaz in njihovih inhibitorjev v različnih fizioloških in patoloških stanjih, posebej pri raku dojke in pljuč ter pri možganskih tumorjih, zlasti gliomih. Ne zanima je le razumevanje njihove vloge ampak predvsem možnosti uporabe teh novih znanj v klinični praksi pri diagnostiki, napovedovanju napredovanja ter kot tarče za zdravljenje raka. Kasneje je svoje raziskave razširila v proučevanje kompleksne vloge mikrookolja tumorjev, tako na njihov razvoj in napredovanje, kot tudi na odzive na zdravljenje. V zadnjem času se ukvarja predvsem z raziskavami celičnih interakcij in z rakom povezanih matičnih celic na ravni transkriptomike in proteomike ob uporabi pristopov sistemske biologije.

Znanstvena bibliografija profesorice Lah Turnšek obsega več kot 700 enot, od tega je 160 izvirnih znanstvenih in preglednih člankov s skupaj več kot 3600 čistih citatov s H-indeksom 38.

Profesorica Lah Turnšek je ob prihodu na NIB leta 1996 ustanovila Oddelek za genetsko toksikologijo raka, ki ga je nekaj let tudi vodila, še danes pa je vodja programa te skupine »Ekotoksikologija, toksikogenomika in biologija raka«. Bila je tudi vodja mnogih nacionalnih raziskovalno razvojnih projektov, kot tudi bilateralnih in mednarodnih.

Vsa leta je zelo aktivna na pedagoškem področju. Kot redna profesorica za biokemijo in molekularno biologijo je nosilka in predavateljica predmetov s področja biologije in biokemije raka na drugi stopnji Bolonjskega študija ter na podiplomskem študiju različnih fakultet Univerze v Ljubljani ter na Mednarodni podiplomski šoli IJS. Kot vabljena predavateljica je predavala na tujih univerzah, če omenim le dve: bila je “Častna gostujoča predavateljica SPINOZA” na Akademskem Medicinskem Centru Univerze v Amsterdamu, na Univerzi v Sao Paolu pa je izvedla sklop predavanj za doktorske študente biokemije. Bila je mentorica 15 doktorandom ter številnim magistrantom in diplomantom.

Bila je tudi med organizatorji osmih mednarodnih Konferenc o eksperimentalni in translacijski onkologiji – CETO, ki so posvečene raziskavam in zdravljenju raka; zadnji leta 2017 je tudi predsedovala. Te konference imajo poleg znanstvenega tudi pomemben družbeno ekonomski pomen, saj omogočajo stik med raziskovalci in zdravniki in s tem doprinašajo k hitrejšemu prehodu temeljnih laboratorijskih raziskav do bolnikove postelje.

Profesorica Lah Turnšek je vseskozi aktivno navzoča v javnem prostoru in se aktivno udejstvuje v nacionalni in mednarodni znanstveni politiki ter s tem bistveno prispevala k ugledu in razumevanju naravoslovnih znanosti, ne le v strokovni, temveč tudi v laični javnosti. Med leti 2000 in 2008 je predsedovala Komisiji za ženske v znanosti in delovala kot aktivna članica EU Helsinške skupine za ženske v znanosti. Vsa leta je bila aktivna članica združenja direktorjev KORIS. Od leta 2014 je članica Inženirske Akademije Slovenija. V sedanjem mandatnem je predsednica Sveta za znanost RS in predsednica Odbora Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje.

Kot direktorica prof. Lah Turnšek že dobrih 20 let zelo uspešno vodi Nacionalni inštitut za biologijo in ima nedvomne zasluge, da je ta danes v Sloveniji tretji največji inštitut na področju naravoslovnih znanosti in prvi na področju biologije. K uspešnemu vodenju so pripomogle njene managerske sposobnosti, kot tudi dosledno zavzemanje za znanstveno odličnost. Med njenimi pomembnejšimi dosežki je zagotovo razširitev Morske biološke postaje v moderno opremljeno infrastrukturo ob piranski obali v letu 2006.

Njen bogat življenjepis je dostopen na povezavi: http://www.nib.si/component/directory/?view=details&id=43&Itemid=12