Velika nagrada Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2021

Velika nagrada Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2021

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni
Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2021 je prejela izr. prof. dr. Jana Žel.

Izr. prof. dr. Jana Žel je svoje več kot 40-letno raziskovanje rastlin začela in zaključila na NIBu. Prva leta je posvetila razumevanju fiziologije rastlin in bila med pionirji razvoja rastlinskih tkivnih kultur ter s tem tudi rastlinske biotehnologije v Sloveniji. Znanje je že kmalu prenesla na področje raziskav gensko spremenjenih rastlin, od njihove vzgoje do diagnostike, in to v času, ko so take raziskave šele začenjale svoj vzpon v svetovnem merilu. Ob prvih odobritvah gensko spremenjenih rastlin za trženje in vzpostavljanju zakonodaje s tega področja, se je usmerila v pionirsko delo določanja prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v živilih, krmi, semenih in na poljih. Skupaj s sodelavci je ustanovila akreditiran laboratorij za določanje gensko spremenjenih organizmov, ki v vlogi nacionalnega referenčnega laboratorija tesno sodeluje s pristojnimi ministrstvi. Bila je tudi dolgoletna članica znanstvenega odbora za sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in njihovo trženje pri Ministrstvu za okolje in prostor ter je pomagala pri vzpostavljanju portala biološke varnosti v Sloveniji. Laboratorij si je pod njenim vodstvom pridobil velik mednarodni ugled s sodelovanjem in vodenjem številnih mednarodnih projektov ter intenzivnim sodelovanjem z Evropskim raziskovalnim središčem. Zadnji dve desetletji je bila članica upravnega odbora in številnih strokovnih skupin Evropske mreže za določanje gensko spremenjenih organizmov ter Evropske in slovenske standardizacije (ISO), kjer je pomagala pri vzpostavitvi diagnostičnih pristopov in metodologij za določanje gensko spremenjenih organizmov. V zadnjih letih je s svojimi izkušnjami prispevala tudi pri vzpostavitvi novih področij na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo: meroslovja na področju molekularne biologije, sodelovanja s podjetji na področju terapevtskih virusov in deaktivacije virusov s plazmo, ter vse izkušnje in znanje uspešno predajala mlajšim sodelavcem.