Nagrada Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2021

Nagrada Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2021

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2021 so prejeli doc. dr. Bojana Žegura in dr. Polona Kogovšek ter doc. dr. David Dobnik.


Znanstvena svetnica dr. Bojana Žegura na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka na NIBu vodi skupino na področju raziskav genetske toksikologije, na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani pa je habiltirana za področje »Toksikologija«. Njeno znanstveno raziskovalno delo obsega temeljne in aplikativne raziskave mehanizmov delovanja okoljskih onesnažil, predvsem cianobakterijskih toksinov, bisfenolov, prehranski mutagenov, nanodelcev in ostankov citostatikov v okolju, katerih poznavanje je pomembno pri ocenjevanju njihove nevarnosti in tveganj za zdravje ljudi in za okolje. V zadnjih letih se posveča razvoju novih, alternativnih testnih sistemov in vitro, kot so 3D modeli celičnih linij, za ugotavljanje toksičnosti in genotoksičnosti kemikalij. Taki sistemi že nadomeščajo poskuse na živalih predvsem na področjih raziskav mehanizmov nastanka določenih bolezni, kot je na primer rak, v bližnji prihodnosti pa bodo nadomestili tudi testiranja škodljivih učinkov kemikalij na poskusnih živalih.


Nagrado Miroslava Zeia NIB za izjemne znanstveno-raziskovalne ali razvojne dosežke v zadnjih petih letih na področju dejavnosti NIB prejmeta dr. Polona Kogovšek in doc. dr. David Dobnik za vzpostavitev tesnega sodelovanja s podjetji prehranske in farmacevtske industrije, katerega pomembna nadgradnja je tudi ustanovitev že drugega odcepljenega podjetja Nacionalnega inštituta za biologijo – Niba Labs. To je v letu 2021 pričelo rutinsko določati lastnosti virusnih vektorjev za genska zdravljenja. S svojim delom zelo uspešno promovirata vrhunsko znanje NIBa v Sloveniji in tujini. Skupaj s sodelavci sta že dosegla, da so NIB domača in tuja visokotehnološka podjetja prepoznala kot zanesljivega in strokovno odličnega partnerja. Oba kandidata sta izjemna promotorja in komunikatorja znanstveno razvojnega dela NIB na področju prenosa tehnologij.