Velika nagrada Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju raziskovalne dejavnosti NIB, 2010

Velika nagrada Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju raziskovalne dejavnosti NIB, 2010

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo za leto 2010 je prejel prof. dr. Boris Sket.

Med slovenskimi zoologi je že lepo število desetletij povsem v ospredju ime profesorja Borisa Sketa. To ne pomeni, da med zoologi nima konkurence. Nasprotno, zoologija je gonilka odličnosti pri slovenskih raziskavah biološke raznovrstnosti in prav profesor Sket je v največji meril postavil njene visoke standarde. Z dolgoletnimi raziskavami kraškega podzemlja je profesor Sket v sodelovanju s številni svojimi doktorandi, ki predstavljajo jedro njegove velike in uspešne raziskovalne skupine, zagotovil slovenski speleobiologiji oz. proučevanju podzemeljskega življenja globalno pomembno vlogo. Veda je vzklila prav v slovenskih jamah in Slovenija je odločilno sooblikovala njen zgodovinski razvoj. Taksonomska dejavnost profesorja Sketa vključuje številne opise novih vrst podzemeljskih rakov  pa tudi drugih taksonov. Prav ti formalni taksonomski opisi, revizije in favnistični popisi so šele omogočili vpogled v podzemeljsko biodiverziteto Dinarskega krasa. Na njih pa  temeljijo tudi vse nadaljnje biogeografske  raziskave, ki jih je profesor Sket nadgradil in poglobil s sodobnim prostorsko statističnim pristopom v okviru geografskega informacijskega sistema. Taksonomske študije podpirajo tudi  sodobne molekulsko filogenetske raziskave, pri katerih je bil med pionirji pri nas prav tako profesor Sket; omogočajo pa tudi mednarodne primerjalne študije ter pripravo naravovarstvenih načrtov in predpisov.  Kljub temu, da je znanstveno raziskovalno delo najbolj oblikovalo kariero profesorja Sketa in je zanj dobil tudi Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke, deluje tudi širše. Desetinam generacij študentov je približal zoologijo, evolucijo in speleobiologijo in izpod njegovega mentorstva izhaja mnogo danes najuspešnejših raziskovalcev mlajše in srednje generacije. Svojo pedagoško zavzetost je združil z vodstvenim in organizacijskim delom na Univerzi v Ljubljani in bil v zgodovinsko o prelomnih časih Slovenije tudi njen rektor.


 

Prof. dr. Boris Sket (foto: arhiv NIB)